Postoje dve vrste rizika u životu: opasnost od pokušavanja i opasnost od nepokušavanja. Uvek postoji rizik koliko god pokušavali da zaštitite sebe.


postoje-dve-vrste-rizika-u-ivotu-opasnost-od-pokuavanja-i-opasnost-od-nepokuavanja-uvek-postoji-rizik-koliko-god-pokuavali-da-zatitite-sebe
nik vujičićpostojedvevrsterizikaživotuopasnostodpokuavanjanepokuavanjauvekpostojirizikkolikogodpokuavalidazatititesebepostoje dvedve vrstevrste rizikarizika uu životuopasnost odod pokušavanjapokušavanja ii opasnostopasnost odod nepokušavanjauvek postojipostoji rizikrizik kolikokoliko godgod pokušavalipokušavali dada zaštititezaštitite sebepostoje dve vrstedve vrste rizikavrste rizika urizika u životuopasnost od pokušavanjaod pokušavanja ipokušavanja i opasnosti opasnost odopasnost od nepokušavanjauvek postoji rizikpostoji rizik kolikorizik koliko godkoliko god pokušavaligod pokušavali dapokušavali da zaštititeda zaštitite sebepostoje dve vrste rizikadve vrste rizika uvrste rizika u životuopasnost od pokušavanja iod pokušavanja i opasnostpokušavanja i opasnost odi opasnost od nepokušavanjauvek postoji rizik kolikopostoji rizik koliko godrizik koliko god pokušavalikoliko god pokušavali dagod pokušavali da zaštititepokušavali da zaštitite sebepostoje dve vrste rizika udve vrste rizika u životuopasnost od pokušavanja i opasnostod pokušavanja i opasnost odpokušavanja i opasnost od nepokušavanjauvek postoji rizik koliko godpostoji rizik koliko god pokušavalirizik koliko god pokušavali dakoliko god pokušavali da zaštititegod pokušavali da zaštitite sebe

Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha. -Buda
postoje-dve-vrste-sree-srea-tela-i-srea-duha-izmeu-te-dve-vrste-sree-vea-srea-duha
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
Postoje dve tragedije u životu. Jedna je da ne dobijete ono za čim vam srce žudi. Druga je da to dobijete. -Džordž Bernard Šo
postoje-dve-tragedije-u-ivotu-jedna-da-ne-dobijete-ono-za-im-vam-srce-udi-druga-da-to-dobijete