Postoje dve vrste rizika u životu: opasnost od pokušavanja i opasnost od nepokušavanja. Uvek postoji rizik koliko god pokušavali da zaštitite sebe.


postoje-dve-vrste-rizika-u-ivotu-opasnost-od-pokuavanja-i-opasnost-od-nepokuavanja-uvek-postoji-rizik-koliko-god-pokuavali-da-zatitite-sebe
nik vujičićpostojedvevrsterizikaživotuopasnostodpokuavanjanepokuavanjauvekpostojirizikkolikogodpokuavalidazatititesebepostoje dvedve vrstevrste rizikarizika uu životuopasnost odod pokušavanjapokušavanja ii opasnostopasnost odod nepokušavanjauvek postojipostoji rizikrizik kolikokoliko godgod pokušavalipokušavali dada zaštititezaštitite sebepostoje dve vrstedve vrste rizikavrste rizika urizika u životuopasnost od pokušavanjaod pokušavanja ipokušavanja i opasnosti opasnost odopasnost od nepokušavanjauvek postoji rizikpostoji rizik kolikorizik koliko godkoliko god pokušavaligod pokušavali dapokušavali da zaštititeda zaštitite sebepostoje dve vrste rizikadve vrste rizika uvrste rizika u životuopasnost od pokušavanja iod pokušavanja i opasnostpokušavanja i opasnost odi opasnost od nepokušavanjauvek postoji rizik kolikopostoji rizik koliko godrizik koliko god pokušavalikoliko god pokušavali dagod pokušavali da zaštititepokušavali da zaštitite sebepostoje dve vrste rizika udve vrste rizika u životuopasnost od pokušavanja i opasnostod pokušavanja i opasnost odpokušavanja i opasnost od nepokušavanjauvek postoji rizik koliko godpostoji rizik koliko god pokušavalirizik koliko god pokušavali dakoliko god pokušavali da zaštititegod pokušavali da zaštitite sebe

Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha.Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Postoje dve tragedije u životu. Jedna je da ne dobijete ono za čim vam srce žudi. Druga je da to dobijete.