Postoje žice u ljudskom srcu za koje je bolje da ne vibriraju.


postoje-ice-u-ljudskom-srcu-za-koje-bolje-da-ne-vibriraju
Čarls dikenspostoježiceljudskomsrcuzakojeboljedanevibrirajupostoje žicežice uu ljudskomljudskom srcusrcu zaza kojekoje jeje boljebolje dada nene vibrirajupostoje žice užice u ljudskomu ljudskom srculjudskom srcu zasrcu za kojeza koje jekoje je boljeje bolje dabolje da neda ne vibrirajupostoje žice u ljudskomžice u ljudskom srcuu ljudskom srcu zaljudskom srcu za kojesrcu za koje jeza koje je boljekoje je bolje daje bolje da nebolje da ne vibrirajupostoje žice u ljudskom srcužice u ljudskom srcu zau ljudskom srcu za kojeljudskom srcu za koje jesrcu za koje je boljeza koje je bolje dakoje je bolje da neje bolje da ne vibriraju

Siguran znak ljubavi u ljudskom srcu jeste promena na licu koja se desi kada vidi voljenog.
siguran-znak-ljubavi-u-ljudskom-srcu-jeste-promena-na-licu-koja-se-desi-kada-vidi-voljenog
Postoje slučajevi kada je bolje izgubiti nego pobediti. -Plaut
postoje-sluajevi-kada-bolje-izgubiti-nego-pobediti
Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije. -Greta Garbo
postoje-ene-koje-su-iz-godine-u-godinu-sve-nevinije
Znam da bi htela da te grlim, da te cuvam, da samo tebe volim, da u srcu svom te furam, ali bolje ti je bejbe idi daleko od mene, shvatices vremenom da nisam ja ...
znam-da-bi-htela-da-te-grlim-da-te-cuvam-da-samo-tebe-volim-da-u-srcu-svom-te-furam-ali-bolje-ti-bejbe-idi-daleko-od-mene-shvatices-vremenom-da-nisam
Ovde ti ostavljam dve prazne strane, jer ne umem da napišem pesmu o srcu. Molim te, napiši je sam. Ti to znaš bolje od mene. I zalepi svoju sliku. -Miroslav Mika Antić
ovde-ti-ostavljam-dve-prazne-strane-jer-ne-umem-da-napiem-pesmu-o-srcu-molim-te-napii-sam-ti-to-zna-bolje-od-mene-i-zalepi-svoju-sliku