Postoje knjige čije su naslovne i zadnje strane njihov daleko najbolji deo.


postoje-knjige-ije-su-naslovne-i-zadnje-strane-njihov-daleko-najbolji-deo
Čarls dikenspostojeknjigečijesunaslovnezadnjestranenjihovdalekonajboljideopostoje knjigeknjige čiječije susu naslovnenaslovne ii zadnjezadnje stranestrane njihovnjihov dalekodaleko najboljinajbolji deopostoje knjige čijeknjige čije sučije su naslovnesu naslovne inaslovne i zadnjei zadnje stranezadnje strane njihovstrane njihov dalekonjihov daleko najboljidaleko najbolji deopostoje knjige čije suknjige čije su naslovnečije su naslovne isu naslovne i zadnjenaslovne i zadnje stranei zadnje strane njihovzadnje strane njihov dalekostrane njihov daleko najboljinjihov daleko najbolji deopostoje knjige čije su naslovneknjige čije su naslovne ičije su naslovne i zadnjesu naslovne i zadnje stranenaslovne i zadnje strane njihovi zadnje strane njihov dalekozadnje strane njihov daleko najboljistrane njihov daleko najbolji deo

Postoje knjige čije su naslovne i zadnje strane njihov daleko najbolji dio. -Čarls Dikens
postoje-knjige-ije-su-naslovne-i-zadnje-strane-njihov-daleko-najbolji-dio
Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moj
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti. -Abraham Linkoln
uvek-imaj-na-umu-da-tvoja-vlastita-odlunost-da-uspe-daleko-vanija-od-bilo-ije-druge-odlunosti
Postoji jedna zanimljiva prica koja na najbolji nacin ilustruje njihov primarni karakter, cud, ponasanje i strasti. To je prica o zabi i zivotinji Skorpionu, ...
postoji-jedna-zanimljiva-prica-koja-na-najbolji-nacin-ilustruje-njihov-primarni-karakter-cud-ponasanje-i-strasti-to-prica-o-zabi-i-zivotinji
Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije. -Ajrton Sena
vrlo-vano-ak-i-kad-va-automobil-nije-najbolji-verovati-kako-e-uvek-doi-bolja-trka-to-deo-moje-motivacije