Postoje knjige čije su naslovne i zadnje strane njihov daleko najbolji dio.


postoje-knjige-ije-su-naslovne-i-zadnje-strane-njihov-daleko-najbolji-dio
Čarls dikenspostojeknjigečijesunaslovnezadnjestranenjihovdalekonajboljidiopostoje knjigeknjige čiječije susu naslovnenaslovne ii zadnjezadnje stranestrane njihovnjihov dalekodaleko najboljinajbolji diopostoje knjige čijeknjige čije sučije su naslovnesu naslovne inaslovne i zadnjei zadnje stranezadnje strane njihovstrane njihov dalekonjihov daleko najboljidaleko najbolji diopostoje knjige čije suknjige čije su naslovnečije su naslovne isu naslovne i zadnjenaslovne i zadnje stranei zadnje strane njihovzadnje strane njihov dalekostrane njihov daleko najboljinjihov daleko najbolji diopostoje knjige čije su naslovneknjige čije su naslovne ičije su naslovne i zadnjesu naslovne i zadnje stranenaslovne i zadnje strane njihovi zadnje strane njihov dalekozadnje strane njihov daleko najboljistrane njihov daleko najbolji dio

Postoje knjige čije su naslovne i zadnje strane njihov daleko najbolji deo. -Čarls Dikens
postoje-knjige-ije-su-naslovne-i-zadnje-strane-njihov-daleko-najbolji-deo
Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti. -Abraham Linkoln
uvek-imaj-na-umu-da-tvoja-vlastita-odlunost-da-uspe-daleko-vanija-od-bilo-ije-druge-odlunosti
Postoji jedna zanimljiva prica koja na najbolji nacin ilustruje njihov primarni karakter, cud, ponasanje i strasti. To je prica o zabi i zivotinji Skorpionu, ...
postoji-jedna-zanimljiva-prica-koja-na-najbolji-nacin-ilustruje-njihov-primarni-karakter-cud-ponasanje-i-strasti-to-prica-o-zabi-i-zivotinji
Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-biti-knjige-utjehe-toliko-ima-nesretnih-na-zemlji
Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta. -Nikolaj Velimirović
ako-se-knjige-budu-mnoile-dananjom-brzinom-bie-vie-uitelja-nego-uenika-i-razbie-se-pamet-od-knjige-oveku-kao-ogledalo-kad-se-razbije-na-stotinu-eta