Postoje ljudi koji stalno traže dlaku u jajetu i onda kad je ne nađu, tresu toliko dugo glavom od iznenađenja da dlaka na kraju i upadne.


postoje-ljudi-koji-stalno-trae-dlaku-u-jajetu-i-onda-kad-ne-nau-tresu-toliko-dugo-glavom-od-iznenaenja-da-dlaka-na-kraju-i-upadne
napoleon hilpostojeljudikojistalnotražedlakujajetuondakadnenađutresutolikodugoglavomodiznenađenjadadlakanakrajuupadnepostoje ljudiljudi kojikoji stalnostalno tražetraže dlakudlaku uu jajetujajetu ii ondaonda kadkad jeje nene nađutresu tolikotoliko dugodugo glavomglavom odod iznenađenjaiznenađenja dada dlakadlaka nana krajukraju ii upadnepostoje ljudi kojiljudi koji stalnokoji stalno tražestalno traže dlakutraže dlaku udlaku u jajetuu jajetu ijajetu i ondai onda kadonda kad jekad je neje ne nađutresu toliko dugotoliko dugo glavomdugo glavom odglavom od iznenađenjaod iznenađenja daiznenađenja da dlakada dlaka nadlaka na krajuna kraju ikraju i upadnepostoje ljudi koji stalnoljudi koji stalno tražekoji stalno traže dlakustalno traže dlaku utraže dlaku u jajetudlaku u jajetu iu jajetu i ondajajetu i onda kadi onda kad jeonda kad je nekad je ne nađutresu toliko dugo glavomtoliko dugo glavom oddugo glavom od iznenađenjaglavom od iznenađenja daod iznenađenja da dlakaiznenađenja da dlaka nada dlaka na krajudlaka na kraju ina kraju i upadnepostoje ljudi koji stalno traželjudi koji stalno traže dlakukoji stalno traže dlaku ustalno traže dlaku u jajetutraže dlaku u jajetu idlaku u jajetu i ondau jajetu i onda kadjajetu i onda kad jei onda kad je neonda kad je ne nađutresu toliko dugo glavom odtoliko dugo glavom od iznenađenjadugo glavom od iznenađenja daglavom od iznenađenja da dlakaod iznenađenja da dlaka naiznenađenja da dlaka na krajuda dlaka na kraju idlaka na kraju i upadne

Postoje sadistički naučnici koji traže greške u tuđim delima umesto da otkrivaju istinu. -Marija Kiri
postoje-sadistiki-naunici-koji-trae-greke-u-im-delima-umesto-da-otkrivaju-istinu
Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
Postoje ljudi koji žive pravolinijski.. Postoje i oni drugi. Čas odlete u nebo. Čas ih polupane dižeš sa zemlje i lepiš. -Miroslav Mika Antić
postoje-ljudi-koji-ive-pravolinijski-postoje-i-oni-drugi-as-odlete-u-nebo-as-ih-polupane-die-zemlje-i-lepi