Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.


postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
postojeljudikojivamizvadesrcepostojegavratenamestopostoje ljudiljudi kojikoji vamvam izvadeizvade srcesrce ii postojepostoje ljudiljudi kojikoji gaga vratevrate nana mestopostoje ljudi kojiljudi koji vamkoji vam izvadevam izvade srceizvade srce isrce i postojei postoje ljudipostoje ljudi kojiljudi koji gakoji ga vratega vrate navrate na mestopostoje ljudi koji vamljudi koji vam izvadekoji vam izvade srcevam izvade srce iizvade srce i postojesrce i postoje ljudii postoje ljudi kojipostoje ljudi koji galjudi koji ga vratekoji ga vrate naga vrate na mestopostoje ljudi koji vam izvadeljudi koji vam izvade srcekoji vam izvade srce ivam izvade srce i postojeizvade srce i postoje ljudisrce i postoje ljudi kojii postoje ljudi koji gapostoje ljudi koji ga vrateljudi koji ga vrate nakoji ga vrate na mesto

Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Postoje ljudi koji žive pravolinijski.. Postoje i oni drugi. Čas odlete u nebo. Čas ih polupane dižeš sa zemlje i lepiš. -Miroslav Mika Antić
postoje-ljudi-koji-ive-pravolinijski-postoje-i-oni-drugi-as-odlete-u-nebo-as-ih-polupane-die-zemlje-i-lepi
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti