Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti.


postoje-mnoge-stvari-koje-bismo-odbacivali-kada-se-ne-bismo-bojali-da-bi-ih-drugi-mogli-pokupiti
oskar vajldpostojemnogestvarikojebismoodbacivalikadasenebojalidabiihdrugimoglipokupitipostoje mnogemnoge stvaristvari kojekoje bismobismo odbacivalikada sese nene bismobismo bojalibojali dada bibi ihih drugidrugi moglimogli pokupitipostoje mnoge stvarimnoge stvari kojestvari koje bismokoje bismo odbacivalikada se nese ne bismone bismo bojalibismo bojali dabojali da bida bi ihbi ih drugiih drugi moglidrugi mogli pokupitipostoje mnoge stvari kojemnoge stvari koje bismostvari koje bismo odbacivalikada se ne bismose ne bismo bojaline bismo bojali dabismo bojali da bibojali da bi ihda bi ih drugibi ih drugi mogliih drugi mogli pokupitipostoje mnoge stvari koje bismomnoge stvari koje bismo odbacivalikada se ne bismo bojalise ne bismo bojali dane bismo bojali da bibismo bojali da bi ihbojali da bi ih drugida bi ih drugi moglibi ih drugi mogli pokupiti

U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Ukoliko hoćemo da nanesemo bol nekom čoveku, to treba biti učinjeno sa takvom ozbiljnošću da se ne bismo bojali njegove kasnije osvete. -Nikolo Makijaveli
ukoliko-hoemo-da-nanesemo-bol-nekom-oveku-to-treba-biti-uinjeno-takvom-ozbiljnou-da-se-ne-bismo-bojali-njegove-kasnije-osvete