Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti.


postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti
albert kamipostojerazlozizbogkojihvrijediumrijetialinijedankojegubitipostoje razlozirazlozi zbogzbog kojihkojih vrijedivrijedi umrijetiali nijedannijedan zbogzbog kojegkojeg vrijedivrijedi ubitipostoje razlozi zbograzlozi zbog kojihzbog kojih vrijedikojih vrijedi umrijetiali nijedan zbognijedan zbog kojegzbog kojeg vrijedikojeg vrijedi ubitipostoje razlozi zbog kojihrazlozi zbog kojih vrijedizbog kojih vrijedi umrijetiali nijedan zbog kojegnijedan zbog kojeg vrijedizbog kojeg vrijedi ubitipostoje razlozi zbog kojih vrijedirazlozi zbog kojih vrijedi umrijetiali nijedan zbog kojeg vrijedinijedan zbog kojeg vrijedi ubiti

Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca. -Meša Selimović
teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca