Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.


postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
paulo koeljopostojesamodvevrsteljudionikojisuosetilibolćetekosetitipostoje samosamo dvedve vrstevrste ljudioni kojikoji susu osetiliosetili bolbol ii onioni kojikoji ćeje tektek osetitipostoje samo dvesamo dve vrstedve vrste ljudioni koji sukoji su osetilisu osetili bolosetili bol ibol i onii oni kojioni koji ćekoji će jeće je tekje tek osetitipostoje samo dve vrstesamo dve vrste ljudioni koji su osetilikoji su osetili bolsu osetili bol iosetili bol i onibol i oni kojii oni koji ćeoni koji će jekoji će je tekće je tek osetitipostoje samo dve vrste ljudioni koji su osetili bolkoji su osetili bol isu osetili bol i oniosetili bol i oni kojibol i oni koji ćei oni koji će jeoni koji će je tekkoji će je tek osetiti

Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima