Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.


postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima
blez paskalpostojesamodvevrsteljudijednestranepravednicikojisesmatrajugrenicimadrugegrenicipravednicimapostoje samosamo dvedve vrstevrste ljudis jednejedne stranestrane pravednicipravednici kojikoji sese smatrajusmatraju grešnicimas drugedruge grešnicigrešnici kojikoji sese smatrajusmatraju pravednicimapostoje samo dvesamo dve vrstedve vrste ljudis jedne stranejedne strane pravednicistrane pravednici kojipravednici koji sekoji se smatrajuse smatraju grešnicimaa s druges druge grešnicidruge grešnici kojigrešnici koji sekoji se smatrajuse smatraju pravednicimapostoje samo dve vrstesamo dve vrste ljudis jedne strane pravednicijedne strane pravednici kojistrane pravednici koji sepravednici koji se smatrajukoji se smatraju grešnicimaa s druge grešnicis druge grešnici kojidruge grešnici koji segrešnici koji se smatrajukoji se smatraju pravednicimapostoje samo dve vrste ljudis jedne strane pravednici kojijedne strane pravednici koji sestrane pravednici koji se smatrajupravednici koji se smatraju grešnicimaa s druge grešnici kojis druge grešnici koji sedruge grešnici koji se smatrajugrešnici koji se smatraju pravednicima

Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo. -Konfučije
zbog-jedne-rei-oveka-esto-smatraju-mudrim-a-zbog-jedne-rei-esto-ga-smatraju-glupim-uistinu-moramo-dobro-paziti-govorimo
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
Uspešni ljudi probleme smatraju prolaznima, neuspešni ljudi probleme smatraju trajnima. -Entoni Robins
uspe-ljudi-probleme-smatraju-prolaznima-neuspe-ljudi-probleme-smatraju-trajnima
Ništavni su oni ljudi koji učiteljev rad za sitno smatraju. -Dositej Obradović
nitavni-su-oni-ljudi-koji-uiteljev-rad-za-sitno-smatraju