Postoje slučajevi kada je bolje izgubiti nego pobediti.


postoje-sluajevi-kada-bolje-izgubiti-nego-pobediti
plautpostojeslučajevikadaboljeizgubitinegopobeditipostoje slučajevislučajevi kadakada jeje boljebolje izgubitiizgubiti negonego pobeditipostoje slučajevi kadaslučajevi kada jekada je boljeje bolje izgubitibolje izgubiti negoizgubiti nego pobeditipostoje slučajevi kada jeslučajevi kada je boljekada je bolje izgubitije bolje izgubiti negobolje izgubiti nego pobeditipostoje slučajevi kada je boljeslučajevi kada je bolje izgubitikada je bolje izgubiti negoje bolje izgubiti nego pobediti

Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti. -Bob Marli
dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti
Postoje žice u ljudskom srcu za koje je bolje da ne vibriraju. -Čarls Dikens
postoje-ice-u-ljudskom-srcu-za-koje-bolje-da-ne-vibriraju
Postoje dani kada pomislim da ću umreti od predoziranja zadovoljstvom. -Salvador Dali
postoje-dani-kada-pomislim-da-u-umreti-od-predoziranja-zadovoljstvom
Postoje dani kada pomislim da ću umrijeti od predoziranja zadovoljstvom. -Salvador Dali
postoje-dani-kada-pomislim-da-u-umrijeti-od-predoziranja-zadovoljstvom
Ne treba mi prijatelj koji se menja kada se ja promenim i koji klimne kada ja klimnem; moja senka to radi puno bolje. -Plutarh
ne-treba-mi-prijatelj-koji-se-menja-kada-se-ja-promenim-i-koji-klimne-kada-ja-klimnem-moja-senka-to-radi-puno-bolje