Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije ljudi se nekako mogu izliječiti, od treće nikako. Vlast je najveći porok. Zbog nje se gine, zbog nje se gubi ljudski lik. Neodoljiva je, kao čarobni kamen, jer pribavlja moć.


postoje-tri-velike-strasti-alkohol-kocka-i-vlast-od-prve-dvije-ljudi-se-nekako-mogu-izlijeiti-od-tree-nikako-vlast-najvei-porok-zbog-nje-se-gine-zbog
meša selimovićpostojetrivelikestrastialkoholkockavlastodprvedvijeljudisenekakomoguizliječitiodtrećenikakovlastnajvećiporokzbognjeginezboggubiljudskilikneodoljivakaočarobnikamenjerpribavljamoćpostoje tritri velikevelike strastikocka ii vlastod prveprve dvijedvije ljudiljudi sese nekakonekako mogumogu izliječitiod trećetreće nikakovlast jeje najvećinajveći porokzbog njenje sese ginezbog njenje sese gubigubi ljudskiljudski likneodoljiva jekao čarobničarobni kamenjer pribavljapribavlja moćpostoje tri veliketri velike strastikocka i vlastod prve dvijeprve dvije ljudidvije ljudi seljudi se nekakose nekako mogunekako mogu izliječitiod treće nikakovlast je najvećije najveći porokzbog nje senje se ginezbog nje senje se gubise gubi ljudskigubi ljudski likkao čarobni kamenjer pribavlja moć

Lepota liči na letnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna. -Fransis Bejkon
lepota-lii-na-letnje-plodove-koji-se-lako-kvare-i-ne-mogu-da-traju-zbog-nje-mladost-postaje-raspojasana-a-starost-pomalo-stidna
Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje -Džordž Orvel
svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje
Kad jedeš semenke i naletiš na jednu gorku posle nje par sledećih nemaju nikakav ukus. Tako je nekako i u ljubavi.
kad-jede-semenke-i-naleti-na-jednu-gorku-posle-nje-sledeih-nemaju-nikakav-ukus-tako-nekako-i-u-ljubavi