Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.


postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
leonardo da vinčipostojetrivrsteljudionikojividevidekadaimseukaženanetonevidepostoje tritri vrstevrste ljudioni kojikoji videoni kojikoji videvide kadakada imim sese ukažeukaže nana neštonešto ii onioni kojikoji nene videpostoje tri vrstetri vrste ljudioni koji videoni koji videkoji vide kadavide kada imkada im seim se ukažese ukaže naukaže na neštona nešto inešto i onii oni kojioni koji nekoji ne videpostoje tri vrste ljudioni koji vide kadakoji vide kada imvide kada im sekada im se ukažeim se ukaže nase ukaže na neštoukaže na nešto ina nešto i oninešto i oni kojii oni koji neoni koji ne videoni koji vide kada imkoji vide kada im sevide kada im se ukažekada im se ukaže naim se ukaže na neštose ukaže na nešto iukaže na nešto i onina nešto i oni kojinešto i oni koji nei oni koji ne vide

Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Niko nije tako slijep kao oni koji neće da vide. -Jonathan Swift
niko-nije-tako-slijep-kao-oni-koji-nee-da-vide
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa