Postoje tri vrste žudnji. Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem.


postoje-tri-vrste-udnji-udnja-za-zadovoljstvima-ula-udnja-za-postojanjem-udnja-za-nepostojanjem
budapostojetrivrstežudnjiŽudnjazazadovoljstvimačulažudnjapostojanjemnepostojanjempostoje tritri vrstevrste žudnjiŽudnja zaza zadovoljstvimazadovoljstvima čulažudnja zaza postojanjemžudnja zaza nepostojanjempostoje tri vrstetri vrste žudnjiŽudnja za zadovoljstvimaza zadovoljstvima čulažudnja za postojanjemžudnja za nepostojanjempostoje tri vrste žudnjiŽudnja za zadovoljstvima čula

Žudnja je početna tačka svakog dostignuća. Ne nada, ne želja, već oštra pulsirajuća žudnja koja prevazilazi sve. -Napoleon Hil
udnja-poetna-ka-svakog-dostignua-ne-nada-ne-elja-ve-otra-pulsirajua-udnja-koja-prevazilazi-sve
Patnja nastaje iz žudnje za zadovoljstvima, iz žudnje za postojanjem, iz zablude da se smrću sve okončava. -Buda
patnja-nastaje-iz-udnje-za-zadovoljstvima-iz-udnje-za-postojanjem-iz-zablude-da-se-smru-sve-okonava
Ljubav je zanimanje besposlenog muškarca, razonoda ratnika, a žudnja suverena. -Napoleon Bonaparta
ljubav-zanimanje-besposlenog-mukarca-razonoda-ratnika-a-udnja-suverena
Ljubav je zadovoljstvo posjedovati, žudnja da se posjedovano posjeduje u svoj njegovoj ljepoti. -Fridrih Niče
ljubav-zadovoljstvo-posjedovati-udnja-da-se-posjedovano-posjeduje-u-svoj-njegovoj-ljepoti
U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom. -Alber Kami
u-tome-bila-sva-moja-ljubav-prema-ivotu-tiha-udnja-za-onim-to-e-mi-moda-izmaknuti-gorina-prikrivena-zanosom
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide