Postoji gigantska razlika između zarađivanja velike količine novca i toga da budeš bogat.


postoji-gigantska-razlika-izmeu-zaraivanja-velike-koliine-novca-i-toga-da-bude-bogat
marlen ditrihpostojigigantskarazlikaizmeđuzarađivanjavelikekoličinenovcatogadabudebogatpostoji gigantskagigantska razlikarazlika izmeđuizmeđu zarađivanjazarađivanja velikevelike količinekoličine novcanovca ii togatoga dada budešbudeš bogatpostoji gigantska razlikagigantska razlika izmeđurazlika između zarađivanjaizmeđu zarađivanja velikezarađivanja velike količinevelike količine novcakoličine novca inovca i togai toga datoga da budešda budeš bogatpostoji gigantska razlika izmeđugigantska razlika između zarađivanjarazlika između zarađivanja velikeizmeđu zarađivanja velike količinezarađivanja velike količine novcavelike količine novca ikoličine novca i toganovca i toga dai toga da budeštoga da budeš bogatpostoji gigantska razlika između zarađivanjagigantska razlika između zarađivanja velikerazlika između zarađivanja velike količineizmeđu zarađivanja velike količine novcazarađivanja velike količine novca ivelike količine novca i togakoličine novca i toga danovca i toga da budeši toga da budeš bogat

Postoji samo jedna razlika između mene i ludaka. Ludak misli da je normalan, a ja znam da sam lud. -Salvador Dali
postoji-samo-jedna-razlika-izmeu-mene-i-ludaka-ludak-misli-da-normalan-a-ja-znam-da-sam-lud
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.
jedina-razlika-izmeu-dobrog-i-loeg-dana-va-stav
Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je da nikome ne verujete. -Agata Kristi
kada-su-u-pitanju-velike-sume-novca-preporuljivo-da-nikome-ne-verujete