Postoji i tako nešto kao što je zloba i osveta.


postoji-i-tako-neto-kao-to-zloba-i-osveta
j.r. tolkinpostojitakonetokaotozlobaosvetapostoji ii takotako neštonešto kaokao štošto jeje zlobazloba ii osvetapostoji i takoi tako neštotako nešto kaonešto kao štokao što ješto je zlobaje zloba izloba i osvetapostoji i tako neštoi tako nešto kaotako nešto kao štonešto kao što jekao što je zlobašto je zloba ije zloba i osvetapostoji i tako nešto kaoi tako nešto kao štotako nešto kao što jenešto kao što je zlobakao što je zloba išto je zloba i osveta

Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje. -Marsel Prust
pomodni-milje-onaj-u-kojem-svi-misle-kao-veina-postoji-li-mesto-gde-svako-ima-svoje-miljenje-postoji-to-literarni-milje
Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu