Postoji jedan nerješiv problem kod nas, oni koji te vole to ne znaju da pokažu, a oni koji te mrze to ne znaju da sakriju.


postoji-jedan-nerjeiv-problem-kod-nas-oni-koji-te-vole-to-ne-znaju-da-pokau-a-oni-koji-te-mrze-to-ne-znaju-da-sakriju
Đorđe balaševićpostojijedannerjeivproblemkodnasonikojitevoletoneznajudapokažumrzesakrijupostoji jedanjedan nerješivnerješiv problemproblem kodkod nasoni kojikoji tete volene znajuznaju dada pokažuoni kojikoji tete mrzene znajuznaju dada sakrijupostoji jedan nerješivjedan nerješiv problemnerješiv problem kodproblem kod nasoni koji tekoji te volevole to nene znaju daznaju da pokažua oni kojioni koji tekoji te mrzemrze to nene znaju daznaju da sakrijupostoji jedan nerješiv problemjedan nerješiv problem kodnerješiv problem kod nasoni koji te volete vole to nevole to ne znajune znaju da pokažua oni koji teoni koji te mrzete mrze to nemrze to ne znajune znaju da sakrijupostoji jedan nerješiv problem kodjedan nerješiv problem kod naskoji te vole to nete vole to ne znajuvole to ne znaju daa oni koji te mrzekoji te mrze to nete mrze to ne znajumrze to ne znaju da

Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju. -Stendal
zlo-na-svijetu-ne-prouzrokuju-oni-to-kau-sve-to-znaju-nego-oni-koji-kau-vie-nego-to-znaju
Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju
Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno
Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo. -Francois de La Rochefoucauld
spremniji-smo-da-volimo-one-koji-nas-mrze-nego-one-koji-nas-vole-vie-nego-to-elimo
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego