Postoji jedna zanimljiva prica koja na najbolji nacin ilustruje njihov primarni karakter, cud, ponasanje i strasti. To je prica o zabi i zivotinji Skorpionu, ...


postoji-jedna-zanimljiva-prica-koja-na-najbolji-nacin-ilustruje-njihov-primarni-karakter-cud-ponasanje-i-strasti-to-prica-o-zabi-i-zivotinji
postojijednazanimljivapricakojananajboljinacinilustrujenjihovprimarnikaraktercudponasanjestrastitozabizivotinjiskorpionupostoji jednajedna zanimljivazanimljiva pricaprica kojakoja nana najboljinajbolji nacinnacin ilustrujeilustruje njihovnjihov primarniprimarni karakterponasanje ii strastije pricaprica oo zabizabi ii zivotinjizivotinji skorpionupostoji jedna zanimljivajedna zanimljiva pricazanimljiva prica kojaprica koja nakoja na najboljina najbolji nacinnajbolji nacin ilustrujenacin ilustruje njihovilustruje njihov primarninjihov primarni karakterponasanje i strastije prica oprica o zabio zabi izabi i zivotinjii zivotinji skorpionu

Upoznao sam devojku koja prica tako brzo da sam na kraju svake recenice ocekivao da mi kaze da se posavetujem sa lekarom ili farmaceutom xD
upoznao-sam-devojku-koja-prica-tako-brzo-da-sam-na-kraju-svake-recenice-ocekivao-da-mi-kaze-da-se-posavetujem-lekarom-ili-farmaceutom-xd
Kadq mi je rek’o da me voli ceo svet je bio samo moj sada drugoj iste lazi prica neka neka kaznice ga Bog
kadq-mi-reko-da-me-voli-ceo-svet-bio-samo-moj-sada-drugoj-iste-lazi-prica-neka-neka-kaznice-ga-bog
Postoje knjige čije su naslovne i zadnje strane njihov daleko najbolji dio. -Čarls Dikens
postoje-knjige-ije-su-naslovne-i-zadnje-strane-njihov-daleko-najbolji-dio
Postoje knjige čije su naslovne i zadnje strane njihov daleko najbolji deo. -Čarls Dikens
postoje-knjige-ije-su-naslovne-i-zadnje-strane-njihov-daleko-najbolji-deo
Postoji samo jedna vrsta discipline – perfektna disciplina. -Džordž Smit Paton
postoji-samo-jedna-vrsta-discipline-perfektna-disciplina
Postoji jedna stvar jača od svih oružja na svetu, a to je ideja čije vreme dolazi. -Viktor Igo
postoji-jedna-stvar-jaa-od-svih-oruja-na-svetu-a-to-ideja-ije-vreme-dolazi