Postoji neki šarm u zabranjenim stvarima, koji ih čini neopisivo poželjnim.


postoji-neki-arm-u-zabranjenim-stvarima-koji-ih-ini-neopisivo-poeljnim
postojinekiarmzabranjenimstvarimakojiihčinineopisivopoželjnimpostoji nekineki šarmšarm uu zabranjenimzabranjenim stvarimakoji ihih činičini neopisivoneopisivo poželjnimpostoji neki šarmneki šarm ušarm u zabranjenimu zabranjenim stvarimakoji ih činiih čini neopisivočini neopisivo poželjnimpostoji neki šarm uneki šarm u zabranjenimšarm u zabranjenim stvarimakoji ih čini neopisivoih čini neopisivo poželjnimpostoji neki šarm u zabranjenimneki šarm u zabranjenim stvarimakoji ih čini neopisivo poželjnim

Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.Istinske osećaje imam prema sebi samo kad sam neopisivo nesrećan.Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje.Postoji jedan nerješiv problem kod nas, oni koji te vole to ne znaju da pokažu, a oni koji te mrze to ne znaju da sakriju.Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.Oni koji u lepim stvarima nalaze ružna značenja, pokvareni su a nisu šarmantni.To je greška.