Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu.


postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu
antoine de rivarolpostojisamojedanmoralkaotopostojijednageometrijatedvijeriječinemajumnožinupostoji samosamo jedanjedan moralkao štošto postojipostoji samosamo jednajedna geometrijate dvijedvije riječiriječi nemajunemaju množinupostoji samo jedansamo jedan moralkao što postojišto postoji samopostoji samo jednasamo jedna geometrijate dvije riječidvije riječi nemajuriječi nemaju množinupostoji samo jedan moralkao što postoji samošto postoji samo jednapostoji samo jedna geometrijate dvije riječi nemajudvije riječi nemaju množinukao što postoji samo jednašto postoji samo jedna geometrijate dvije riječi nemaju množinu

Postoji samo jedna vrsta discipline – perfektna disciplina. -Džordž Smit Paton
postoji-samo-jedna-vrsta-discipline-perfektna-disciplina
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. -Žorž Sand
postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Postoji samo jedan način da se zaradi u pisanju, a to je da se udate za ćerku izdavača. -Džordž Orvel
postoji-samo-jedan-nain-da-se-zaradi-u-pisanju-a-to-da-se-udate-za-erku-izdavaa
Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu. -Han Suyin
ljubav-izmeu-dva-bia-moe-znaiti-samo-to-da-se-dvije-e-priblie-prepoznaju-se-te-tite-i-tjee-jedna-drugu
Postoji samo jedna razlika između mene i ludaka. Ludak misli da je normalan, a ja znam da sam lud. -Salvador Dali
postoji-samo-jedna-razlika-izmeu-mene-i-ludaka-ludak-misli-da-normalan-a-ja-znam-da-sam-lud