Postrada s nerada.


postrada-s-nerada
hrvatske poslovicepostradaneradapostrada ss neradapostrada s nerada

S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada. -Žan Kokto
s-vremena-na-vreme-treba-se-odmoriti-od-nerada