Potceni svog neprijatelja, pa ćeš brzo biti pobjedjen.


potceni-svog-neprijatelja-pa-e-brzo-biti-pobjedjen
Španska poslovicapotcenisvogneprijateljapaćebrzobitipobjedjenpotceni svogsvog neprijateljapa ćešćeš brzobrzo bitibiti pobjedjenpotceni svog neprijateljapa ćeš brzoćeš brzo bitibrzo biti pobjedjenpa ćeš brzo bitićeš brzo biti pobjedjenpa ćeš brzo biti pobjedjen

Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja. -Sokrat
hrabar-onaj-koji-ne-bei-ve-ostaje-da-vrsto-stoji-i-bori-se-protiv-svog-neprijatelja
Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe – ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka. -Sun Cu
ukoliko-poznaje-svog-neprijatelja-i-ukoliko-poznaje-samoga-sebe-ne-treba-da-se-plai-rezultata-stotine-bitaka