Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.


potekoa-u-ovome-spoznaja-zavisi-od-neega-to-se-nalazi-izvan-nje-da-bi-dokazala-svoju-ispravnost-obzirom-da-ba-to-od-ega-zavisna-neizvesno-kako-onda
Čuang cepotekoćaovomespoznajazavisiodnečegatosenalaziizvannjedabidokazalasvojuispravnostobzirombatočegazavisnaneizvesnokakoondamoguznationonazivamprirodomniječovekljudskimbitiprirodapotrebanistinskičovekpostojalaistinskaspoznajapoteškoća jeu ovomespoznaja zavisizavisi odod nečeganečega štošto sese nalazinalazi izvanizvan njenje dada bibi dokazaladokazala svojusvoju ispravnostobzirom dada jeje bašod čegačega jeje zavisnazavisna neizvesnokako ondaonda mogumogu znatiznati dada onoono štošto nazivamnazivam prirodomprirodom nijenije čovekono štošto nazivamnazivam ljudskimljudskim dada nijenije uu bitibiti prirodapotreban jeje istinskiistinski čovekčovek dada bibi postojalapostojala istinskaistinska spoznajapoteškoća je uje u ovomespoznaja zavisi odzavisi od nečegaod nečega štonečega što sešto se nalazise nalazi izvannalazi izvan njeizvan nje danje da bida bi dokazalabi dokazala svojudokazala svoju ispravnostobzirom da jeda je bašbaš to odod čega ječega je zavisnaje zavisna neizvesnokako onda moguonda mogu znatimogu znati daznati da onoda ono štoono što nazivamšto nazivam prirodomnazivam prirodom nijeprirodom nije čoveka ono štoono što nazivamšto nazivam ljudskimnazivam ljudskim daljudskim da nijeda nije unije u bitiu biti prirodapotreban je istinskije istinski čovekistinski čovek dačovek da bida bi postojalabi postojala istinskapostojala istinska spoznaja

Ja to ne nazivam nasiljem ukoliko se radi o samoodbrani. Ja to nazivam inteligencijom. -Malkolm Iks
ja-to-ne-nazivam-nasiljem-ukoliko-se-radi-o-samoodbrani-ja-to-nazivam-inteligencijom
Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil
tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi
U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite. -Gabrijel Garsija Markes
u-ivotu-nije-vano-ono-to-vam-se-dogodi-nego-ono-ega-se-seate-i-nain-na-koji-to-pamtite
Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo. -Antonio de Melo
mi-se-ne-plaimo-nepoznatog-ne-moemo-se-bojati-neega-to-ne-poznajemo-mi-se-u-sutini-bojimo-da-ne-izgubimo-ono-to-nam-poznato-eto-ega-se-bojimo