Poštena je čoveka lako prevariti.


potena-oveka-lako-prevariti
srpske poslovicepotenačovekalakoprevaritipoštena jeje čovekačoveka lakolako prevaritipoštena je čovekaje čoveka lakočoveka lako prevaritipoštena je čoveka lakoje čoveka lako prevaritipoštena je čoveka lako prevariti

Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. -Jovan Dučić
ena-esto-lako-daje-ali-se-lako-ne-zaljubljuje
Lakše je izgleda, mnoge ljude prevariti nego jednoga. -Herodot
lake-izgleda-mnoge-ljude-prevariti-nego-jednoga
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako