Pošteni ljudi ne boje se ni svetla ni mraka.


poteni-ljudi-ne-boje-se-svetla-mraka
engleske poslovicepoteniljudinebojesesvetlamrakapošteni ljudiljudi nene bojeboje sese nini svetlasvetla nini mrakapošteni ljudi neljudi ne bojene boje seboje se nise ni svetlani svetla nisvetla ni mrakapošteni ljudi ne bojeljudi ne boje sene boje se niboje se ni svetlase ni svetla nini svetla ni mrakapošteni ljudi ne boje seljudi ne boje se nine boje se ni svetlaboje se ni svetla nise ni svetla ni mraka

Lako možemo oprostiti djetetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svjetlosti. -Platon
lako-moemo-oprostiti-djetetu-koje-se-boji-mraka-prava-tragedija-u-ivotu-su-ljudi-koji-se-boje-svjetlosti
Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje. -Džordž Smit Paton
ukoliko-pogledamo-opteprihvaenu-definiciju-hrabrosti-kao-osobinu-koja-ne-poznaje-strah-onda-ja-nikada-nisam-video-hrabrog-oveka-svi-ljudi-se-boje-to
Nedostatak vere je razlog zašto se ljudi boje izazova, ali ja verujem u sebe. -Muhamed Ali
nedostatak-vere-razlog-zato-se-ljudi-boje-izazova-ali-ja-verujem-u-sebe