Potčinite svoje apetite, dragi moji, i potčinićete ljudsku prirodu.


potinite-svoje-apetite-dragi-moji-i-potiniete-ljudsku-prirodu
Čarls dikenspotčinitesvojeapetitedragimojipotčinićeteljudskuprirodupotčinite svojesvoje apetitedragi mojii potčinićetepotčinićete ljudskuljudsku prirodupotčinite svoje apetitei potčinićete ljudskupotčinićete ljudsku prirodui potčinićete ljudsku prirodu

Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj meri da, ne ispolji li se prema ljudima, ispoljiće se prema drugim živim bićima. -Fransis Bejkon
sklonost-ka-dobroti-duboko-utisnuta-u-ljudsku-prirodu-i-to-u-tolikoj-meri-da-ne-ispolji-li-se-prema-ljudima-ispoljie-se-prema-drugim-ivim-biima
Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni. -Meša Selimović
ovek-i-nesvesno-ispravlja-svoje-uspomene-idealizujui-ljude-i-dogaaje-koji-su-mu-dragi-potiskujui-i-potpuno-zaboravljajui-one-koji-su-mu-neugodni
Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake. -Ludvig van Betoven
nema-eg-lepeg-nego-pribliiti-se-boanstvu-i-na-ljudsku-rasu-rasuti-zrake
Lepo  i ugodno vece   vam zelim dragi prijatelji!!!
lepo-i-ugodno-vece-vam-zelim-dragi-prijatelji
Ne boj mi se, moj dragi posliću, ja te neću ni prstom taknuti. -Ruske poslovice
ne-boj-mi-se-moj-dragi-posliu-ja-te-neu-prstom-taknuti
Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti. -Maksim Gorki
razum-dragi-kamen-koji-se-najlepe-sija-u-okviru-skromnosti