Potreba da se uvijek bude u pravu je siguran znak glupog čovjeka.


potreba-da-se-uvijek-bude-u-pravu-siguran-znak-glupog-ovjeka
albert kamipotrebadaseuvijekbudepravusiguranznakglupogčovjekapotreba dada sese uvijekuvijek budebude uu pravupravu jeje siguransiguran znakznak glupogglupog čovjekapotreba da seda se uvijekse uvijek budeuvijek bude ubude u pravuu pravu jepravu je siguranje siguran znaksiguran znak glupogznak glupog čovjekapotreba da se uvijekda se uvijek budese uvijek bude uuvijek bude u pravubude u pravu jeu pravu je siguranpravu je siguran znakje siguran znak glupogsiguran znak glupog čovjekapotreba da se uvijek budeda se uvijek bude use uvijek bude u pravuuvijek bude u pravu jebude u pravu je siguranu pravu je siguran znakpravu je siguran znak glupogje siguran znak glupog čovjeka

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Prvi znak pametnog čovjeka je da jednim pogledom shvati s kim ima posla.Ljudi će se uvijek sjećati zla čovjeka, al ga neće spominjat.Toliko je živa kod slabog čovjeka potreba da vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.