Potreba da se uvijek bude u pravu je siguran znak glupog čovjeka.


potreba-da-se-uvijek-bude-u-pravu-siguran-znak-glupog-ovjeka
albert kamipotrebadaseuvijekbudepravusiguranznakglupogčovjekapotreba dada sese uvijekuvijek budebude uu pravupravu jeje siguransiguran znakznak glupogglupog čovjekapotreba da seda se uvijekse uvijek budeuvijek bude ubude u pravuu pravu jepravu je siguranje siguran znaksiguran znak glupogznak glupog čovjekapotreba da se uvijekda se uvijek budese uvijek bude uuvijek bude u pravubude u pravu jeu pravu je siguranpravu je siguran znakje siguran znak glupogsiguran znak glupog čovjekapotreba da se uvijek budeda se uvijek bude use uvijek bude u pravuuvijek bude u pravu jebude u pravu je siguranu pravu je siguran znakpravu je siguran znak glupogje siguran znak glupog čovjeka

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Prvi znak pametnog čovjeka je da jednim pogledom shvati s kim ima posla. -Kineske poslovice
prvi-znak-pametnog-ovjeka-da-jednim-pogledom-shvati-s-kim-ima-posla
Toliko je živa kod slabog čovjeka potreba da vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren. -Ivo Andrić
toliko-iva-kod-slabog-ovjeka-potreba-da-vara-i-tako-neograniena-mogunost-da-bude-prevaren
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas