Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…


potrebno-jednom-oveku-jedna-ruka-koju-moe-da-stegne-i-jedno-srce-koje-e-moi-da-ga-razume
Štapotrebnojednomčoveku…jednarukakojumožedastegne…jednosrcekojećemoćigarazume…je potrebnopotrebno jednomjednom čoveku…čoveku… jednajedna rukaruka kojukoju možemože dada stegne…stegne… ii jednojedno srcesrce kojekoje ćeće moćimoći dada gaga razume…Šta je potrebnoje potrebno jednompotrebno jednom čoveku…jednom čoveku… jednačoveku… jedna rukajedna ruka kojuruka koju možekoju može damože da stegne…da stegne… istegne… i jednoi jedno srcejedno srce kojesrce koje ćekoje će moćiće moći damoći da gada ga razume…Šta je potrebno jednomje potrebno jednom čoveku…potrebno jednom čoveku… jednajednom čoveku… jedna rukačoveku… jedna ruka kojujedna ruka koju možeruka koju može dakoju može da stegne…može da stegne… ida stegne… i jednostegne… i jedno srcei jedno srce kojejedno srce koje ćesrce koje će moćikoje će moći daće moći da gamoći da ga razume…Šta je potrebno jednom čoveku…je potrebno jednom čoveku… jednapotrebno jednom čoveku… jedna rukajednom čoveku… jedna ruka kojučoveku… jedna ruka koju možejedna ruka koju može daruka koju može da stegne…koju može da stegne… imože da stegne… i jednoda stegne… i jedno srcestegne… i jedno srce kojei jedno srce koje ćejedno srce koje će moćisrce koje će moći dakoje će moći da gaće moći da ga razume…

Ima i kod najzaljubljenije žene jedno mesto u duši koje hoće da se sveti onom kojeg voli. Jedna mračna klica neverstva i zloće, koju ni samoj sebi ne bi umela ni smela da prizna. -Jovan Dučić
ima-i-kod-najzaljubljenije-ene-jedno-mesto-u-i-koje-hoe-da-se-sveti-onom-kojeg-voli-jedna-mrana-klica-neverstva-i-zloe-koju-samoj-sebi-ne-bi-umela
Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti. -Paulo Koeljo
voda-simbol-enske-moi-moi-koju-jedan-mukarac-koliko-god-prosve-ili-savr-bio-ne-moe-dokuiti
Šta sve još čoveku nedostaje, najbolje pokazuju obećanja. Narodima za koje se tvrdi da su slobodni – obećava se sloboda, onima za koje se mislilo da su siti – obećava se hleb. -Matija Bećković
sve-jo-oveku-nedostaje-najbolje-pokazuju-obeanja-narodima-za-koje-se-tvrdi-da-su-slobodni-obeava-se-sloboda-onima-za-koje-se-mislilo-da-su-siti
Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja? -Paulo Koeljo
jedna-ena-razume-kada-joj-neki-mukarac-vaan-da-li-su-i-oni-sposobni-za-vrstu-razumevanja
Hrabrom čoveku su dobra i loša sreća kao njegova leva i desna ruka. On koristi obe.
hrabrom-oveku-su-dobra-i-loa-srea-kao-njegova-leva-i-desna-ruka-on-koristi-obe