Potrebno je mnogo hrabrosti da nekome pokažete svoje snove.


potrebno-mnogo-hrabrosti-da-nekome-pokaete-svoje-snove
erma bombekpotrebnomnogohrabrostidanekomepokažetesvojesnovepotrebno jeje mnogomnogo hrabrostihrabrosti dada nekomenekome pokažetepokažete svojesvoje snovepotrebno je mnogoje mnogo hrabrostimnogo hrabrosti dahrabrosti da nekomeda nekome pokažetenekome pokažete svojepokažete svoje snovepotrebno je mnogo hrabrostije mnogo hrabrosti damnogo hrabrosti da nekomehrabrosti da nekome pokažeteda nekome pokažete svojenekome pokažete svoje snovepotrebno je mnogo hrabrosti daje mnogo hrabrosti da nekomemnogo hrabrosti da nekome pokažetehrabrosti da nekome pokažete svojeda nekome pokažete svoje snove

Potrebno je samo da imate hrabrosti, snaga bez samopouzdanja je beskorisna. -Đakomo Kazanova
potrebno-samo-da-imate-hrabrosti-snaga-bez-samopouzdanja-beskorisna
Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti. -Ivo Andric
za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti
I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge. -Miroslav Mika Antić
i-svaki-put-kad-bude-komadi-sebe-dao-i-svoje-snove-svetu-po-vetrovima-slao-liie-jutro-na-tebe-vie-nego-na-druge
Najbolji način da neprijatelju pokažete zube jest da mu se nasmiješite. -Bosanske poslovice
najbolji-nain-da-neprijatelju-pokaete-zube-jest-da-mu-se-nasmijeite