Potrebno je puno dobrih dela da se izgradi dobra reputacija, a samo jedno loše da se ona izgubi.


potrebno-puno-dobrih-dela-da-se-izgradi-dobra-reputacija-a-samo-jedno-loe-da-se-ona-izgubi
bendžamin frenklinpotrebnopunodobrihdeladaseizgradidobrareputacijasamojednoloeonaizgubipotrebno jeje punopuno dobrihdobrih deladela dada sese izgradiizgradi dobradobra reputacijasamo jednojedno lošeloše dada sese onaona izgubipotrebno je punoje puno dobrihpuno dobrih deladobrih dela dadela da seda se izgradise izgradi dobraizgradi dobra reputacijaa samo jednosamo jedno lošejedno loše daloše da seda se onase ona izgubipotrebno je puno dobrihje puno dobrih delapuno dobrih dela dadobrih dela da sedela da se izgradida se izgradi dobrase izgradi dobra reputacijaa samo jedno lošesamo jedno loše dajedno loše da seloše da se onada se ona izgubipotrebno je puno dobrih delaje puno dobrih dela dapuno dobrih dela da sedobrih dela da se izgradidela da se izgradi dobrada se izgradi dobra reputacijaa samo jedno loše dasamo jedno loše da sejedno loše da se onaloše da se ona izgubi

Potrebno je puno dobrih dijela da se izgradi dobra reputacija, a samo jedno loše da se ona izgubi. -Bendžamin Frenklin
potrebno-puno-dobrih-dijela-da-se-izgradi-dobra-reputacija-a-samo-jedno-loe-da-se-ona-izgubi
Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Tvoja stvarna vrednost na ovom svetu se dobije kada se tvoje loše navike oduzmu od dobrih navika. -Bendžamin Frenklin
tvoja-stvarna-vrednost-na-ovom-svetu-se-dobije-kada-se-tvoje-loe-navike-oduzmu-od-dobrih-navika