Poštuj principe, ali nemoj biti vezan za njih.


potuj-principe-ali-nemoj-biti-vezan-za-njih
brus lipotujprincipealinemojbitivezanzanjihpoštuj principeali nemojnemoj bitibiti vezanvezan zaza njihali nemoj bitinemoj biti vezanbiti vezan zavezan za njihali nemoj biti vezannemoj biti vezan zabiti vezan za njihali nemoj biti vezan zanemoj biti vezan za njih

Dok su ti roditelji živi nemoj da se odseliš negde tako daleko od njih.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Majka - nemoj biti toliko iznad nje. Ona te zna i kad si bio manji.Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.U SAD-u postoji u osnovi samo jedna partija – biznis partija. Ona ima dva krila – demokrate i republikance – koja su međusobno malo različita, ali zajedno nose iste principe. Ja sam uceliko protiv tih principa, kao i većina stanovništva.Oprosti svojim neprijateljima, ali nemoj nikada zaboraviti njihova imena.