Poštuj sebe i drugi će te poštovati.


potuj-sebe-i-drugi-e-te-potovati
konfučijepotujsebedrugićetepotovatipoštuj sebesebe ii drugidrugi ćeće tete poštovatipoštuj sebe isebe i drugii drugi ćedrugi će teće te poštovatipoštuj sebe i drugisebe i drugi ćei drugi će tedrugi će te poštovatipoštuj sebe i drugi ćesebe i drugi će tei drugi će te poštovati

Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Treba tako živjeti kako bi mogao samog sebe poštovati. -Maksim Gorki
treba-tako-ivjeti-kako-bi-mogao-samog-sebe-potovati
Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć. -Klint Istvud
potuj-svoj-trud-i-potuj-sam-sebe-samopotovanje-vodi-do-samodiscipline-kada-bude-oboje-imao-vrsto-u-sebi-to-prava-mo
Poštuj principe, ali nemoj biti vezan za njih. -Brus Li
potuj-principe-ali-nemoj-biti-vezan-za-njih