Poverenje je kao ogledalo. Jednom kad ga razbijes nikad vise nece biti isto.


poverenje-kao-ogledalo-jednom-kad-ga-razbijes-nikad-vise-nece-biti-isto
poverenjekaoogledalojednomkadgarazbijesnikadvisenecebitiistopoverenje jeje kaokao ogledalojednom kadkad gaga razbijesrazbijes nikadnikad visevise necenece bitibiti istopoverenje je kaoje kao ogledalojednom kad gakad ga razbijesga razbijes nikadrazbijes nikad visenikad vise necevise nece bitinece biti istopoverenje je kao ogledalojednom kad ga razbijeskad ga razbijes nikadga razbijes nikad viserazbijes nikad vise necenikad vise nece bitivise nece biti istojednom kad ga razbijes nikadkad ga razbijes nikad visega razbijes nikad vise necerazbijes nikad vise nece bitinikad vise nece biti isto

Dodju. Odu. Vrate se: Kazu da nikada vise nece otici i opet odu!! :'(
dodju-odu-vrate-se-kazu-da-nikada-vise-nece-otici-i-opet-odu
Sta sad ljubav ima s tim kad te vise ne volim, kad te vise ne volim?
sta-sad-ljubav-ima-s-tim-kad-te-vise-ne-volim-kad-te-vise-ne-volim
Poverenje je kao gumica za brisanje, smanjuje se nakon svake greske…
poverenje-kao-gumica-za-brisanje-smanjuje-se-nakon-svake-greske
Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta. -Nikolaj Velimirović
ako-se-knjige-budu-mnoile-dananjom-brzinom-bie-vie-uitelja-nego-uenika-i-razbie-se-pamet-od-knjige-oveku-kao-ogledalo-kad-se-razbije-na-stotinu-eta
Mi smo kao ruže koje se nikad nisu potrudile da procvetaju kad je trebalo da cvetamo i kao da se suncu smučilo od čekanja. -Čarls Bukovski
mi-smo-kao-rue-koje-se-nikad-nisu-potrudile-da-procvetaju-kad-trebalo-da-cvetamo-i-kao-da-se-suncu-smuilo-od-ekanja