Povest je na savesna pitanja davala uvek isti odgovor: ako niste potlačeni onda ste tlačitelj.


povest-na-savesna-pitanja-davala-uvek-isti-odgovor-ako-niste-potlaeni-onda-ste-tlaitelj
karlo binipovestnasavesnapitanjadavalauvekistiodgovorakonistepotlačeniondastetlačiteljpovest jeje nana savesnasavesna pitanjapitanja davaladavala uvekuvek istiisti odgovorako nisteniste potlačenipotlačeni ondaonda steste tlačiteljpovest je naje na savesnana savesna pitanjasavesna pitanja davalapitanja davala uvekdavala uvek istiuvek isti odgovorako niste potlačeniniste potlačeni ondapotlačeni onda steonda ste tlačiteljpovest je na savesnaje na savesna pitanjana savesna pitanja davalasavesna pitanja davala uvekpitanja davala uvek istidavala uvek isti odgovorako niste potlačeni ondaniste potlačeni onda stepotlačeni onda ste tlačiteljpovest je na savesna pitanjaje na savesna pitanja davalana savesna pitanja davala uveksavesna pitanja davala uvek istipitanja davala uvek isti odgovorako niste potlačeni onda steniste potlačeni onda ste tlačitelj

Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji.Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja.Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku.Imati nekog ko se pita gdje ste ako se noću niste vratili kući vrlo je stara ljudska potreba.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Nemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost.