Pozdrav za momke kojima je jedna devojka dovoljna! Takodje pozdrav za devojke koje znaju to da cene!


pozdrav-za-momke-kojima-jedna-devojka-dovoljna-takodje-pozdrav-za-devojke-koje-znaju-to-da-cene
pozdravzamomkekojimajednadevojkadovoljnatakodjepozdravdevojkekojeznajutodacenepozdrav zaza momkemomke kojimakojima jeje jednajedna devojkadevojka dovoljnatakodje pozdravpozdrav zaza devojkedevojke kojekoje znajuda cenepozdrav za momkeza momke kojimamomke kojima jekojima je jednaje jedna devojkajedna devojka dovoljnatakodje pozdrav zapozdrav za devojkeza devojke kojedevojke koje znajuznaju to dapozdrav za momke kojimaza momke kojima jemomke kojima je jednakojima je jedna devojkaje jedna devojka dovoljnatakodje pozdrav za devojkepozdrav za devojke kojeza devojke koje znajukoje znaju to daznaju to da cenepozdrav za momke kojima jeza momke kojima je jednamomke kojima je jedna devojkakojima je jedna devojka dovoljnatakodje pozdrav za devojke kojepozdrav za devojke koje znajudevojke koje znaju to dakoje znaju to da cene

Starost i siromaštvo - jedna od dve nevolje je sasvim dovoljna. -Kineske poslovice
starost-i-siromatvo-jedna-od-dve-nevolje-sasvim-dovoljna
Starost i siromaštvo, jedna od ove dvije nevolje je dovoljna. -Kineske poslovice
starost-i-siromatvo-jedna-od-ove-dvije-nevolje-dovoljna
Laži su tako plodne da je dovoljna samo jedna, a već ih je na hiljade. -Maksim Gorki
lai-su-tako-plodne-da-dovoljna-samo-jedna-a-ve-ih-na-hiljade
Pozdrav za sve nafurane babe koje me kuliraju kad im kazem dobar dan
pozdrav-za-sve-nafurane-babe-koje-me-kuliraju-kad-im-kazem-dobar-dan
Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi. -Henri Drumond
kad-se-osvrne-na-svoj-ivot-otkrie-da-su-trenuci-koje-pamti-trenuci-u-kojima-stvarno-iveo-oni-trenuci-u-kojima-postupao-u-duhu-ljubavi