Pozdrav za sve nafurane babe koje me kuliraju kad im kazem dobar dan


pozdrav-za-sve-nafurane-babe-koje-me-kuliraju-kad-im-kazem-dobar-dan
pozdravzasvenafuranebabekojemekulirajukadimkazemdobardanpozdrav zaza svesve nafuranenafurane babebabe kojekoje meme kulirajukuliraju kadkad imim kazemkazem dobardobar danpozdrav za sveza sve nafuranesve nafurane babenafurane babe kojebabe koje mekoje me kulirajume kuliraju kadkuliraju kad imkad im kazemim kazem dobarkazem dobar danpozdrav za sve nafuraneza sve nafurane babesve nafurane babe kojenafurane babe koje mebabe koje me kulirajukoje me kuliraju kadme kuliraju kad imkuliraju kad im kazemkad im kazem dobarim kazem dobar danpozdrav za sve nafurane babeza sve nafurane babe kojesve nafurane babe koje menafurane babe koje me kulirajubabe koje me kuliraju kadkoje me kuliraju kad imme kuliraju kad im kazemkuliraju kad im kazem dobarkad im kazem dobar dan

Nismo sve kurve, i nismo sve lude, tigrice, mačkice, nafurane male. Ima nas koje bi radije gledale film sa vama nego išle u šoping. Koje uzimamo vaše dukseve ...
nismo-sve-kurve-i-nismo-sve-lude-tigrice-kice-nafurane-male-ima-nas-koje-bi-radije-gledale-film-vama-nego-i-u-oping-koje-uzimamo-vae-dukseve
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Pozdrav za momke kojima je jedna devojka dovoljna! Takodje pozdrav za devojke koje znaju to da cene!
pozdrav-za-momke-kojima-jedna-devojka-dovoljna-takodje-pozdrav-za-devojke-koje-znaju-to-da-cene
Molim sve nafurane devojke da se spuste na zemlju, jer krave ne lete!!! O.o
molim-sve-nafurane-devojke-da-se-spuste-na-zemlju-jer-krave-ne-lete-oo
Čuvajte se ponedeljka! To je dan kada ljudi na vas najviše navaljuju, kad se poslovi javljaju sa svih strana. To je, često, dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka. -Ivo Andrić
uvajte-se-ponedeljka-to-dan-kada-ljudi-na-vas-najvie-navaljuju-kad-se-poslovi-javljaju-svih-strana-to-esto-dan-prenagljenih-zakljuaka-i-suvie-brzih