Poznajem ja nju mnogo bolje nego ona sebe. Nije ona toliko dobra koliko se čini prijatelju veruj mi. Dapače.


poznajem-ja-nju-mnogo-bolje-nego-ona-sebe-nije-ona-toliko-dobra-koliko-se-ini-prijatelju-veruj-mi-dapae
Đorđe balaševićpoznajemjanjumnogoboljenegoonasebenijetolikodobrakolikosečiniprijateljuverujmidapačepoznajem jaja njunju mnogomnogo boljebolje negonego onaona sebenije onaona tolikotoliko dobradobra kolikokoliko sese činičini prijateljuprijatelju verujveruj mipoznajem ja njuja nju mnogonju mnogo boljemnogo bolje negobolje nego onanego ona sebenije ona tolikoona toliko dobratoliko dobra kolikodobra koliko sekoliko se činise čini prijateljučini prijatelju verujprijatelju veruj mipoznajem ja nju mnogoja nju mnogo boljenju mnogo bolje negomnogo bolje nego onabolje nego ona sebenije ona toliko dobraona toliko dobra kolikotoliko dobra koliko sedobra koliko se činikoliko se čini prijateljuse čini prijatelju verujčini prijatelju veruj mipoznajem ja nju mnogo boljeja nju mnogo bolje negonju mnogo bolje nego onamnogo bolje nego ona sebenije ona toliko dobra kolikoona toliko dobra koliko setoliko dobra koliko se činidobra koliko se čini prijateljukoliko se čini prijatelju verujse čini prijatelju veruj mi

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.Ako postoji neka uteha u tragediji gubitka osobe koju smo toliko silno voleli, to je ona uvek neophodna nada da je možda i bolje što se tako dogodilo. Budim se i uspavljujem s tim uverenjem.