Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.


poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
aldous leonard huxleypoznavanjesamogasebebitnovažanuvodmijenjanjesebepoznavanje samogasamoga sebesebe bitnobitno jeje važanvažan uvoduvod uu mijenjanjemijenjanje samogasamoga sebepoznavanje samoga sebesamoga sebe bitnosebe bitno jebitno je važanje važan uvodvažan uvod uuvod u mijenjanjeu mijenjanje samogamijenjanje samoga sebepoznavanje samoga sebe bitnosamoga sebe bitno jesebe bitno je važanbitno je važan uvodje važan uvod uvažan uvod u mijenjanjeuvod u mijenjanje samogau mijenjanje samoga sebepoznavanje samoga sebe bitno jesamoga sebe bitno je važansebe bitno je važan uvodbitno je važan uvod uje važan uvod u mijenjanjevažan uvod u mijenjanje samogauvod u mijenjanje samoga sebe

Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe. -Alber Kami
intelektualac-onaj-iji-um-nadzire-samoga-sebe
Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe. -Erih From
najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
Davati samoga sebe je bolje nego samo davati. -Majka Tereza
davati-samoga-sebe-bolje-nego-samo-davati