Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć.


poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo
lao cepoznavatidrugeinteligencijapoznavatisebepravamudrostkontroladrugihsnagakontrolasamogmoćpoznavati drugedruge jeje inteligencijapoznavati sebesebe pravaprava jeje mudrostkontrola drugihdrugih jeje snagakontrola sebesebe samogsamog pravaprava jeje moćpoznavati druge jedruge je inteligencijapoznavati sebe pravasebe prava jeprava je mudrostkontrola drugih jedrugih je snagakontrola sebe samogsebe samog pravasamog prava jeprava je moćpoznavati druge je inteligencijapoznavati sebe prava jesebe prava je mudrostkontrola drugih je snagakontrola sebe samog pravasebe samog prava jesamog prava je moćpoznavati sebe prava je mudrostkontrola sebe samog prava jesebe samog prava je moć

Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć. -Klint Istvud
potuj-svoj-trud-i-potuj-sam-sebe-samopotovanje-vodi-do-samodiscipline-kada-bude-oboje-imao-vrsto-u-sebi-to-prava-mo
Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih. -Noam Čomski
nije-narod-da-vidi-gde-se-nalazi-prava-mo-kako-utie-na-politiku-i-u-koju-svrhu-pre-za-narod-samo-da-mrze-i-da-se-plae-jedni-drugih
Sva prava strast misli samo na sebe. -Stendal
sva-prava-strast-misli-samo-na-sebe