Poznavati svoje granice znači umeti žrtvovati se.


poznavati-svoje-granice-znai-umeti-rtvovati-se
hegelpoznavatisvojegraniceznačiumetižrtvovatisepoznavati svojesvoje granicegranice značiznači umetiumeti žrtvovatižrtvovati sepoznavati svoje granicesvoje granice značigranice znači umetiznači umeti žrtvovatiumeti žrtvovati sepoznavati svoje granice značisvoje granice znači umetigranice znači umeti žrtvovatiznači umeti žrtvovati sepoznavati svoje granice znači umetisvoje granice znači umeti žrtvovatigranice znači umeti žrtvovati se

Ne umeti podnositi siromastvo, sramna je stvar. Ne umeti je oterati radom, jos je sramnije. -Perikle
ne-umeti-podnositi-siromastvo-sramna-stvar-ne-umeti-oterati-radom-jos-sramnije
Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice. -Albert Ajnstajn
razlika-izmeu-gluposti-i-genijalnosti-to-to-genijalnost-ima-svoje-granice
Ponekad se možeš daleko pružiti! Ali pazi da ne preteraš, jer kad se previše istegneš, preceniš svoje granice i nađeš se zaglavljen u situaciji iz koje ...
ponekad-se-moe-daleko-pruiti-ali-pazi-da-ne-pretera-jer-kad-se-previe-istegne-preceni-svoje-granice-i-nae-se-zaglavljen-u-situaciji-iz-koje
Čak i ako znači rastanak, samoću, tugu, ljubav je ipak vrijedna svakog novčića svoje cijene. -Paulo Koeljo
ak-i-ako-znai-rastanak-samou-tugu-ljubav-ipak-vrijedna-svakog-novia-svoje-cijene