Pozvani smo da činimo saglasno svome zvanju, onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao. Ni manje, ni više, a ono što mi ne uspemo da učinimo, to ostaje da učini Gospodin i nadopuni naše nedostatke.


pozvani-smo-da-inimo-saglasno-svome-zvanju-onoliko-koliko-moemo-i-koliko-nam-bog-dao-ni-manje-vie-a-ono-to-mi-ne-uspemo-da-uinimo-to-ostaje-da-uini
patrijarh pavlepozvanismodačinimosaglasnosvomezvanjuonolikokolikomožemonambogdaomanjevieonotomineuspemoučinimotoostajeučinigospodinnadopuninaenedostatkepozvani smosmo dada činimočinimo saglasnosaglasno svomesvome zvanjuonoliko kolikokoliko možemomožemo ii kolikokoliko namnam jeje bogbog daoni manjeni višeono štošto mimi nene uspemouspemo dada učinimoostaje dada učiniučini gospodingospodin ii nadopuninadopuni našenaše nedostatkepozvani smo dasmo da činimoda činimo saglasnočinimo saglasno svomesaglasno svome zvanjuonoliko koliko možemokoliko možemo imožemo i kolikoi koliko namkoliko nam jenam je bogje bog daoa ono štoono što mišto mi nemi ne uspemone uspemo dauspemo da učinimoostaje da učinida učini gospodinučini gospodin igospodin i nadopunii nadopuni našenadopuni naše nedostatke

Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko patnje iz toga proizašlo. -Rabindranat Tagor
samo-ono-to-inimo-iz-ljubavi-inimo-slobodno-koliko-patnje-iz-toga-proizalo
Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega. -Borislav Pekić
ogledalo-manje-da-nam-pokae-ono-to-ispred-njega-koliko-da-sakrije-ono-to-iza-njega
Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo. -Tomas Edison
ono-sto-nam-najvie-nedostaje-u-ivotu-to-neko-ko-bi-nas-prisiljavao-da-inimo-ono-to-moemo
Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli. -Duško Radović
borili-smo-se-i-umorili-sad-nam-ostaje-samo-da-branimo-ono-to-smo-stekli