Pozvani smo da činimo saglasno svome zvanju, onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao. Ni manje, ni više, a ono što mi ne uspemo da učinimo, to ostaje da učini Gospodin i nadopuni naše nedostatke.


pozvani-smo-da-inimo-saglasno-svome-zvanju-onoliko-koliko-moemo-i-koliko-nam-bog-dao-ni-manje-vie-a-ono-to-mi-ne-uspemo-da-uinimo-to-ostaje-da-uini
patrijarh pavlepozvanismodačinimosaglasnosvomezvanjuonolikokolikomožemonambogdaomanjevieonotomineuspemoučinimotoostajeučinigospodinnadopuninaenedostatkepozvani smosmo dada činimočinimo saglasnosaglasno svomesvome zvanjuonoliko kolikokoliko možemomožemo ii kolikokoliko namnam jeje bogbog daoni manjeni višeono štošto mimi nene uspemouspemo dada učinimoostaje dada učiniučini gospodingospodin ii nadopuninadopuni našenaše nedostatkepozvani smo dasmo da činimoda činimo saglasnočinimo saglasno svomesaglasno svome zvanjuonoliko koliko možemokoliko možemo imožemo i kolikoi koliko namkoliko nam jenam je bogje bog daoa ono štoono što mišto mi nemi ne uspemone uspemo dauspemo da učinimoostaje da učinida učini gospodinučini gospodin igospodin i nadopunii nadopuni našenadopuni naše nedostatke

Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko patnje iz toga proizašlo.Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega.Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli.Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.