Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vređaju.


pratajui-ovek-se-uzdie-iznad-onih-koji-ga-vreaju
napoleon bonapartapratajućičovekseuzdižeiznadonihkojigavređajučovek sese uzdižeuzdiže iznadiznad onihonih kojikoji gaga vređajučovek se uzdižese uzdiže iznaduzdiže iznad onihiznad onih kojionih koji gakoji ga vređajučovek se uzdiže iznadse uzdiže iznad onihuzdiže iznad onih kojiiznad onih koji gaonih koji ga vređajučovek se uzdiže iznad onihse uzdiže iznad onih kojiuzdiže iznad onih koji gaiznad onih koji ga vređaju

Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju. -Dejl Karnegi
ne-bojite-se-onih-koji-tvrde-ve-onih-koji-izbegavaju