Prav put ne vodi nigde osim do cilja.


prav-put-ne-vodi-nigde-osim-do-cilja
andre Židpravputnevodinigdeosimdociljaprav putput nene vodivodi nigdenigde osimosim dodo ciljaprav put neput ne vodine vodi nigdevodi nigde osimnigde osim doosim do ciljaprav put ne vodiput ne vodi nigdene vodi nigde osimvodi nigde osim donigde osim do ciljaprav put ne vodi nigdeput ne vodi nigde osimne vodi nigde osim dovodi nigde osim do cilja

Strah ne postoji nigde osim u umu. -Dejl Karnegi
strah-ne-postoji-nigde-osim-u-umu
Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje
Treba misliti i na onog čoveka, koji zaboravlja gdje vodi put. -Heraklit
treba-misliti-i-na-onog-oveka-koji-zaboravlja-gdje-vodi-put
Kroz tuđe srce vodi pravi put, ko drugačije putuje nailazi na tamu. -Branko Miljković
kroz-e-srce-vodi-pravi-put-ko-drugaije-putuje-nailazi-na-tamu