Prava je budala čovek kome traže njegovo iskreno mišljenje, i on im ga daje.


prava-budala-ovek-kome-trae-njegovo-iskreno-miljenje-i-on-im-ga-daje
hegelpravabudalačovekkometraženjegovoiskrenomiljenjeonimgadajeprava jeje budalabudala čovekčovek komekome tražetraže njegovonjegovo iskrenoiskreno mišljenjei onon imim gaga dajeprava je budalaje budala čovekbudala čovek komečovek kome tražekome traže njegovotraže njegovo iskrenonjegovo iskreno mišljenjei on imon im gaim ga dajeprava je budala čovekje budala čovek komebudala čovek kome tražečovek kome traže njegovokome traže njegovo iskrenotraže njegovo iskreno mišljenjei on im gaon im ga dajeprava je budala čovek komeje budala čovek kome tražebudala čovek kome traže njegovočovek kome traže njegovo iskrenokome traže njegovo iskreno mišljenjei on im ga daje

Nekada sagradiš zidove oko sebe samo da vidiš kome je iskreno stalo do tebe da ih sruši!
nekada-sagradi-zidove-oko-sebe-samo-da-vidi-kome-iskreno-stalo-do-tebe-da-ih-srui
Vegetarijanstvo je kriterijum po kome možemo prepoznati da li je čovekovo stremljenje prema moralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno. -Lav Nikolajevič Tolstoj
vegetarijanstvo-kriterijum-po-kome-moemo-prepoznati-da-li-ovekovo-stremljenje-prema-moralnoj-savrenosti-iskreno-i-ozbiljno
Ljudi nikad neće prestati da traže i žele više i bolje od onog što im sudbina daje. -Ivo Andric
ljudi-nikad-nee-prestati-da-trae-i-ele-vie-i-bolje-od-onog-to-im-sudbina-daje
Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Albert Kami
ne-vjeruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima
Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima. -Alber Kami
ne-veruj-svojim-prijateljima-kada-trae-da-bude-iskren-njima-sve-to-oni-hoe-jeste-da-im-potvrdi-dobro-miljenje-koje-oni-imaju-o-sebi-samima