Prava drugarica je ona koja kad vidi da si nervozan i tuzan, pridje i bez reci ti pokaze sise da te oraspolozi… xD


prava-drugarica-ona-koja-kad-vidi-da-nervozan-i-tuzan-pridje-i-bez-reci-ti-pokaze-sise-da-te-oraspolozi-xd
pravadrugaricaonakojakadvididanervozantuzanpridjebezrecitipokazesiseteoraspolozi…xdprava drugaricadrugarica jeje onaona kojakoja kadkad vidividi dada sisi nervozannervozan ii tuzanpridje ii bezbez recireci titi pokazepokaze sisesise dada teoraspolozi… xdprava drugarica jedrugarica je onaje ona kojaona koja kadkoja kad vidikad vidi davidi da sida si nervozansi nervozan inervozan i tuzanpridje i bezi bez recibez reci tireci ti pokazeti pokaze sisepokaze sise dasise da teda te oraspolozi…te oraspolozi… xdprava drugarica je onadrugarica je ona kojaje ona koja kadona koja kad vidikoja kad vidi dakad vidi da sividi da si nervozanda si nervozan isi nervozan i tuzanpridje i bez recii bez reci tibez reci ti pokazereci ti pokaze siseti pokaze sise dapokaze sise da tesise da te oraspolozi…da te oraspolozi… xdprava drugarica je ona kojadrugarica je ona koja kadje ona koja kad vidiona koja kad vidi dakoja kad vidi da sikad vidi da si nervozanvidi da si nervozan ida si nervozan i tuzanpridje i bez reci tii bez reci ti pokazebez reci ti pokaze sisereci ti pokaze sise dati pokaze sise da tepokaze sise da te oraspolozi…sise da te oraspolozi… xd

prava drugarica je ona koja ti pokaze sise kada si tuzan :)
prava-drugarica-ona-koja-ti-pokaze-sise-kada-tuzan
Prava vernost je ona koja je razumna, evanđelska, kao ova koju je pokazao Spasitelj. -Patrijarh Pavle
prava-vernost-ona-koja-razumna-evanelska-kao-ova-koju-pokazao-spasitelj
Prava ljubav se čeka zauvek… ona ne vara nikad, s njom je uvek najlepše al je problem kad se probudiš iz tog prelepog i prekrasnog sna… /♥/
prava-ljubav-se-eka-zauvek-ona-ne-vara-nikad-s-njom-uvek-najlepe-al-problem-kad-se-probudi-iz-tog-prelepog-i-prekrasnog-sna
To nisam ja, to je moja Šauma. -A zato svi muškarci stoje u tvom redu?! – Ma jook, vidi kolike su mi sise! :D
to-nisam-ja-to-moja-auma-a-zato-svi-mukarci-stoje-u-tvom-redu-ma-jook-vidi-kolike-su-mi-sise-d
onaj osecaj kad si nervozan
onaj-osecaj-kad-nervozan