Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade.


prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade
fjodor dostojevskipravaistinaseuvijekčininevjerovatnadabiispalavjerovatnijatrebajojsvakakododatimalolažiljuditakoradeprava istinaistina sese uvijekuvijek činičini nevjerovatnada bibi istinaistina ispalaispala vjerovatnijatreba jojjoj svakakosvakako dodatidodati malomalo lažiljudi takotako uvijekuvijek ii radeprava istina seistina se uvijekse uvijek činiuvijek čini nevjerovatnada bi istinabi istina ispalaistina ispala vjerovatnijatreba joj svakakojoj svakako dodatisvakako dodati malododati malo lažiljudi tako uvijektako uvijek iuvijek i radeprava istina se uvijekistina se uvijek činise uvijek čini nevjerovatnada bi istina ispalabi istina ispala vjerovatnijatreba joj svakako dodatijoj svakako dodati malosvakako dodati malo lažiljudi tako uvijek itako uvijek i radeprava istina se uvijek činiistina se uvijek čini nevjerovatnada bi istina ispala vjerovatnijatreba joj svakako dodati malojoj svakako dodati malo lažiljudi tako uvijek i rade

Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina. -Marsel Prust
vreme-prolazi-malo-po-malo-i-sve-i-koje-smo-izgovorili-postaju-istina
Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina. -Tomas Man
velika-istina-istina-iji-opozit-takoe-istina
Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-oveka-velikim-nego-obrnuto-ovek-ini-istinu-velikom
Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-ovjeka-velikim-nego-obratno-ovjek-ini-istinu-velikom