Prava ljubav je nepresušna. Što više dajete, više imate. Isto je i sa fontanom, što više vode crpite iz nje, to je bujniji njen tok.


prava-ljubav-nepresuna-to-vie-dajete-vie-imate-isto-i-fontanom-to-vie-vode-crpite-iz-nje-to-bujniji-njen-tok
antoan de sent egziperipravaljubavnepresunaŠtoviedajeteimateistofontanomtovodecrpiteiznjetobujnijinjentokprava ljubavljubav jeje nepresušnaŠto viševiše dajeteviše imateisto jesa fontanomšto viševiše vodevode crpitecrpite iziz njeje bujnijibujniji njennjen tokprava ljubav jeljubav je nepresušnaŠto više dajeteisto je ii sa fontanomšto više vodeviše vode crpitevode crpite izcrpite iz njeje bujniji njenbujniji njen tokprava ljubav je nepresušnaisto je i saje i sa fontanomšto više vode crpiteviše vode crpite izvode crpite iz njeje bujniji njen tokisto je i sa fontanomšto više vode crpite izviše vode crpite iz nje

Što više cenite i slavite život koji imate, imaćete više razloga za slavlje. -Opra Vinfri
to-vie-cenite-i-slavite-ivot-koji-imate-imaete-vie-razloga-za-slavlje
Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.
ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa