Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikada o trajanju.


prava-ljubav-razmilja-o-trenutku-i-o-venosti-ali-nikada-o-trajanju
fridrih ničepravaljubavrazmiljatrenutkuvečnostialinikadatrajanjuprava ljubavljubav razmišljarazmišlja oo trenutkutrenutku io večnostiali nikadanikada oo trajanjuprava ljubav razmišljaljubav razmišlja orazmišlja o trenutkuo trenutku itrenutku i oi o večnostiali nikada onikada o trajanjuprava ljubav razmišlja oljubav razmišlja o trenutkurazmišlja o trenutku io trenutku i otrenutku i o večnostiali nikada o trajanjuprava ljubav razmišlja o trenutkuljubav razmišlja o trenutku irazmišlja o trenutku i oo trenutku i o večnosti

Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju. -Fridrih Niče
prava-ljubav-razmilja-o-trenutku-i-o-vjenosti-ali-nikada-o-trajanju
Nije zabavno juriti za nečim što nikada nećeš dobiti. U jednom trenutku moraš dići ruke…
nije-zabavno-juriti-za-neim-to-nikada-nee-dobiti-u-jednom-trenutku-mora-dii-ruke
Nisam te nikada cuvao,nisam te nikada mazio,pazio,tvoju ljubav sam gazio,svemu smisljao broj. -Đorđe Balašević
nisam-te-nikada-cuvaonisam-te-nikada-maziopaziotvoju-ljubav-sam-gaziosvemu-smisljao-broj