Prava se veličina pokaže u nevolji.


prava-se-veliina-pokae-u-nevolji
latinske poslovicepravaseveličinapokaženevoljiprava sese veličinaveličina pokažepokaže uu nevoljiprava se veličinase veličina pokaževeličina pokaže upokaže u nevoljiprava se veličina pokažese veličina pokaže uveličina pokaže u nevoljiprava se veličina pokaže use veličina pokaže u nevolji

U nevoljama se pokaže vjernost svakog prijatelja. -Latinske poslovice
u-nevoljama-se-pokae-vjernost-svakog-prijatelja
Daljina ti nekad pokaže ko je vredan da ga sačuvaš, a ko da ga pustiš.
daljina-ti-nekad-pokae-ko-vredan-da-ga-uva-a-ko-da-ga-pusti
Pravi se prijatelji u nevolji poznaju. -Ezop
pravi-se-prijatelji-u-nevolji-poznaju