Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja.


prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja
albert ajnštajnpravavrednostčovekasastojisetomekojojmerikomsmislumogaodaoslobodisvogajaprava vrednostvrednost čovekačoveka sastojisastoji sese uu tomeu kojojkojoj merimeri jeu komkom smislusmislu mogaomogao dada sese oslobodioslobodi svogasvoga japrava vrednost čovekavrednost čoveka sastojičoveka sastoji sesastoji se use u tomeu kojoj merikojoj meri jemeri je ii u komu kom smislukom smislu mogaosmislu mogao damogao da seda se oslobodise oslobodi svogaoslobodi svoga japrava vrednost čoveka sastojivrednost čoveka sastoji sečoveka sastoji se usastoji se u tomeu kojoj meri jekojoj meri je imeri je i uje i u komi u kom smisluu kom smislu mogaokom smislu mogao dasmislu mogao da semogao da se oslobodida se oslobodi svogase oslobodi svoga japrava vrednost čoveka sastoji sevrednost čoveka sastoji se učoveka sastoji se u tomeu kojoj meri je ikojoj meri je i umeri je i u komje i u kom smislui u kom smislu mogaou kom smislu mogao dakom smislu mogao da sesmislu mogao da se oslobodimogao da se oslobodi svogada se oslobodi svoga ja

Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek. -Semjuel Beket
najvei-posao-oveka-sastoji-se-u-tome-da-zna-sve-mora-da-uradi-da-bi-bio-ovek
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Sve što podseća na vrednost na velikom je iskušenju, primorano da se bori za opstanak. U tom smislu ni književnost ne može biti izuzetak. -Matija Bećković
sve-to-podsea-na-vrednost-na-velikom-iskuenju-primorano-da-se-bori-za-opstanak-u-tom-smislu-knjievnost-ne-moe-biti-izuzetak